ağlatan gülmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`başkalarına zulmeden kimsenin kötülüğü yerde kalmaz, kendisine döner, o da ağlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ağ-la-tan gül-mez