ne demek?

Bir maddenin ağdalı, koyu kıvamlı olma durumu; viskozite

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağ-da-lı-lık