ağalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağa olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cömertlik. "(Cömert olma durumu, eli açıklık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "hacıağalık" "hıyarağalık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğa-lık