ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniçeri ağasına bağlı emir çavuşu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarih

Kullanımı;

"Ağa yamağı başına püsküllü fes, bunun üstüne bilek kalınlığında bükülerek çapraz olarak dolanmış astar sarar, arkasına ince mintan, bacağına mavi şalvar, ayağına kırmızı yemeni giyer, kuşağına bir hançer sokar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağa ya-ma-ğı