ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçlandırmak işi; ağaçlama

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağaç-lan-dır-ma