ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçlandırılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağaç-lan-dı-rıl-ma