ağaç yılanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su yılanıgillerden, 120 santimetre uzunluğunda, ağaçlar üzerinde yaşayan bir tür yılan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğaç yı-la-nı