ne demek?

Ağaçta bulunan su miktarının, aynı ağacın mutlak kuru ağırlığına oranı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim teknik

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağaç nemi