ağaç nemi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçta bulunan su miktarının, aynı ağacın mutlak kuru ağırlığına oranı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teknik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğaç ne-mi