ağaç mantarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaçta biten bazitli mantar "(Collybia velutipes)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğaç man-ta-rı