ağızsız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağzı olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yumuşak huylu, sessiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğız-sız