ağızdan dolma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Namlusu ağzından doldurulan "(top veya tüfek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğız-dan dol-ma