ne demek?

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bir ağıtla mendillerinin, yazmalarının ucuna düğüm attılar."

Hecelenişi / Hecelemesi;

, -dı

Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi

Tipi / Türü;

mecaz

Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı; deme, sagu (II), mersiye

Tipi / Türü;

edebiyat

Kullanımı;

"Rahman'ın sazı susmuş, okuduğu ağıt bitmiştir."