ağırsamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-sa-mak