ağırlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-la-ya-bil-mek