ağırlaştırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlaştırılma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-laş-tı-rı-la-bil-mek