ağırlaştırıcı sebep ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Verilecek cezanın arttırılmasını gerektiren durum veya olay, ağırlaştırıcı neden

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-laş-tı-rı-cı se-bep