ağırlaştırıcı neden ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlaştırıcı sebep. "(verilecek cezanın arttırılmasını gerektiren durum veya olay)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-laş-tı-rı-cı ne-den