ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlaşma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağır-la-şa-bil-mek