ne demek?

Ağırlığı olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağır-lık-lı


Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan

Çoğunluğu oluşturan