ağırlık olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkıntı vermek.

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine yük olmak, kendi masrafını başkasına çektirmek.

Örnek / Cümle; "Misafirlik kısa olmalı yoksa ev sahibine ağırlık olur."


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-lık ol-mak