ağırlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır olma durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Yük, külfet.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Sorumluluk.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Etki, baskı, güçlük.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Takı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Ağırbaşlılık. (II) Sıkıntı. (III) Değerli olma durumu. (IV) Uyuşukluk ve gevşeklik durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik"

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

İlişkili birleşik kelimeler; "ağırlık merkezi" "orta ağırlık" "özgül ağırlık" "sinek ağırlık" "tüy ağırlık" "atom ağırlığı" "ağırlık yitimi" "başağırlık" "gramağırlık" "horoz ağırlık" "kilogramağırlık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-lık