ne demek?

Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan; ağırkanlı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat mecaz

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağır-can-lı


Varlığı sıkıntı veren

► tembel

Doğurması yakın, doğurmak üzere olan (kadın)

Tipi / Türü;

ağızlardan