ağırbaşlılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddilik, ciddiyet, vakurluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır-baş-lı-lık