ağır vasıta ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Motoru ağır yük veya birden fazla römork taşımak amacıyla güçlendirilmiş kamyon, tır vb., ağır araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağır hareket eden kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "ağır vasıta ehliyeti"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır va-sı-ta