ağır para cezası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı suçlara karşılık yasalarca belirlenmiş yüksek para cezası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır pa-ra ce-za-sı