ağır hava ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kirlilik veya rutubet oranı yüksek olan hava

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşük ve yavaş tempoda çalınan ezgi veya oynanan oyun

Özelliği / Tipi / Türü; "müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır ha-va