ağır ceza mahkemesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İllerde ve bazı ilçelerde kurula, bir başkan ve iki üyeden oluşan, asliye ceza mahkemelerinin bir dalı olan mahkeme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır ce-za mah-ke-me-si