ağır aksak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yavaş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesintili, düzensiz

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yavaş ve düzensiz bir biçimde

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde bir usul

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğır ak-sak