ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırşaklanmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağır-şak-lan-ma