ne demek?

onuruna dokunmak veya gücüne gitmek

Kullanımı;

"Kimse dört çocuklu bir aileye ev vermek istememiş. Bu, büsbütün ağırına gitmiş."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağı-rı-na git-mek