ağıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hale.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, sinema, televizyon"

İlişkili birleşik kelimeler; "açık ağıl"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ğıl