ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açmaz olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aç-maz-lık

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağzı sıkı olma durumu

Tipi / Türü;

mecaz