açmaza getirmek veya düşürmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
aç-ma-za ge-tir-mek veya dü-şür-mek