açmaz düğümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir halatın iki ucunu birbirinin üzerinden geçirerek açılmayacakları bir biçimde atılan düğüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
aç-maz dü-ğü-mü