ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aç-maz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz

Tipi / Türü;

tiyatro

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinden zor çıkılır durum

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Günlerdir yollarda zahmetli yürüyüşlerimiz sırasında bu açmazlardan uzaktım."