ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açgözlüleşebilmek durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aç-göz-lü-le-şe-bil-me