ne demek?

Açı ile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim matematik

Hecelenişi / Hecelemesi;

açı-sal böl-ge