açısal bölge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açı ile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çı-sal böl-ge