açılım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açılma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bir bakış açısı getirme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağ açıklık. "(Bir gök cisminin ilkbahar noktasından itibaren gök eşleği boyunca ölçülen açısal uzaklığı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çı-lım