açıktan atama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıktan atamak işi, açıktan tayin

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık-tan a-ta-ma