açıktan açığa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirgin olarak, göz göre göre, ulu orta

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık-tan a-çı-ğa