ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yerin uzağından

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Fakat yüksek rütbeli memurlar ve zülfüyâre dokunmaktan çekinenler sazın peşinde ve etrafında giden bu kayık ve sandalların aralarına girmezler de onları ancak kenarlarından ve biraz açıktan takip ederlerdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-tan

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak

Tipi / Türü;

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın

Tipi / Türü;

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık olarak

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Yoksulluğun yüzerek sonsuz denizlerinde / Gördüğün her kıtaya açıktan diş bilersin"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Sesli olarak, yüksek sesle

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Farz olan, kıraatin yerine gelecek şekilde Fatiha’nın ilk üç ayetinin gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde gizli okunmasıdır."

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrıca, ek olarak

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Üstelik açıktan yol harçlığı falan da veriyor bana."