ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklama ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Buraya kadar naklettiklerin, hiçbir yorumcuya ihtiyaç göstermeksizin, kendi kendilerini açıklayabilecek bir nitelik taşımaktadır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-ya-bil-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklama becerisi bulunmak

Tipi / Türü;