ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çabucak veya kolayca açıklamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Geçmişle geleceğin estetik düzeyde birbirlerine yakın ve yatkın olduğunu açıklayıverdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-yı-ver-mek