ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklayıvermek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-yı-ver-me