ne demek?

Açıklamak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bir örgütün içinde çalışan insanların birbirleriyle olan etkileşimleri, olayları açıklayış veya yorumlayışları, bunlara karşı takındıkları tutumlar veya tavır alışları, örgüt kültürünün gelişiminde önemli bir etkendir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-yış