ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açıklamasını veya açıklanmasını sağlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-ta-bil-mek