ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlaşılır bir duruma getirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-na-bil-mek