ne demek?

"Yani, demek ki, öyle ki, çünkü, fakat” gibi sözlerle başlayıp bir önceki cümleyle bağlantı kurarak ana cümlede anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi daha iyi açıklamak ve pekiştirmek için kullanılan cümle

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-la-ma cüm-le-si