açıklama cümlesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ana cümlede anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi daha iyi açıklamak ve pekiştirmek için kullanılan cümle

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık-la-ma cüm-le-si