açıklaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Açık duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Rengi açılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-çık-laş-mak