ne demek?

Açık bir biçimde, açık olarak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Şimdi, bütün bu toplantılarda Türkiye'nin başından beri savunduğu ve ileri sürdüğü görüşlerin ışığında birkaç şey açıklıkla ortaya çıkmıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

açık-lık-la